Category: Java SE

Java 8 Stream API Nedir? Kullanım Örneği

Java 8 ile gelen ve oldukça sık kullanılan Stream API özelliğini örnekler vererek açıklamaya çalışacağım. Stream API ile yığınsal veriler üzerinde kolayca işlemlerimizi yapabilme özelliği gelmiştir. Yığınsal veriden kastettiğim Collectionlar, diziler vs… dir. Elimizde bir…

Java Serialization (Serileştirme) Nedir?

Bu yazıda Java Serialization, yani serileştirme konusundan bahsedeceğim. Java bilindiği üzere nesneye dayalı bir dil. Neredeyse her şey nesne. Nesneleri kullanırken bir defa değil istenilen zamanda ve yerde tekrar, tekrar ve tekrar kullanabilmemiz gerekebiliyor. Bu…

Java Abstract Class Kullanımı

Bu yazıda Java Abstract Class Kullanımı’na değineceğim. Abstract Class, yani soyut sınıflardır. Soyut Sınıfların ortak özelliklerini kullanabilmekteyiz. Soyut Sınıflar kendisinden türeyen sınıflardır.  Soyut sınıflardan nesne oluşturulamaz. Bunun yerine extends edilerek yeni sınıflara o özelliği kullanılarak soyut metodlar üretilir….

Java Remote Method Invocation Nedir?

Remote Method Invocation bu yazıda kısaca RMI olarak adlıracağımız kavramdan bahsedeceğim. Remote Method Invocation yani RMI farklı sunucularda olan metodların başka bir sunucudan çağırılarak kullanılmasında kullanılmaktadır. Java Nesnelerinin kullanmak için farklı bir sunucuya/sanal makina’ya bağlanıtyorsa…

Java Encapsulation Nedir?

Java Kapsülleme Nedir? Kapsülleme Örneği yaparak bu yazıyı tamamlayacağız. Java’da oluşturduğumuz sınıfın metodlarına, nesnelerine  erişimleri sınırlandırmak için kullanırız.  Bilgi sınırlandırmanın çeşitleri bulunmaktadır. Sınırlandırma çeşitlerine bakalım. Private: Sadece bulunduğu sınfta kullanılabilecek değerlerdir. Direk erişilemeyen değişkenlerdir. Public: Herkesin erişebildiği…

Sezar Şifreleme Algoritması Nedir? ROT13 Nedir

Şifreleme algoritmaları bilişim dünyasında bir nevi güvenlik demek. Günümüzün şifreleme teknikleri çok üst düzeyde tabiki. Bu yazıda ilk şifreleme tekniği olarak kabul edilen şifreleme tekniği olan Sezar Şifreleme Algoritmasına bakacağız. Sezar savaş döneminde önemli bilgileri…

Java Matematik Fonksiyonlar

Java programlarınızda kullanabileceğiniz Matematik kütüphanesi vardır. Bu matematik kütüphanesi ile birlikte logaritmik, trigonometrik işlemleri kısayoldan yapmamızı sağlayan fonksiyonlar bulunmakta. abs sayi degerinin mutlak degerini verir. cos  sayi değerinin kosinüsünü verir. Floor Tam sayıya çevirir ceil…

JSP String Birleştirme

Java Server Pages Dersleri‘ne devam ediyoruz. Bu yazı’da farklı String değişkenlerinin bir değişkene birleştirme işleminin nasıl olduğuna bakacağız. Temel bir Java metodu olan concat() metodu ile yapılmakta.

Şeklinde yapılmaktadır.