Category: Java SE

JSP String Birleştirme

Java Server Pages Dersleri‘ne devam ediyoruz. Bu yazı’da farklı String değişkenlerinin bir değişkene birleştirme işleminin nasıl olduğuna bakacağız. Temel bir Java metodu olan concat() metodu ile yapılmakta.

Şeklinde yapılmaktadır.