Category: Java Server Faces

JSF Bileşeni – h:outputLink

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. JSF sayfalarımızda bir link gösterimi için kullanabileceğimiz bileşendir. Bu bileşen Html içinde kullanılan <a href… > tag’ının aynısıdır. Yeni pencere gibi açma…

JSF Bileşeni – h:commandButton

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanımına bakalım. JSF sayfalarımızda kullanıcıdan istenilen bilgileri almak, kullanıcıya son işlemi yaptırmak ve ya isteğinize göre daha farklı işlemler yapmak için buton…

JSF Bileşeni – h:graphicImage

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanımına bakalım. Yol durumunu belirterek istenilen resmi Java Server Pages sayfamıza ekleme işlemi gerçekleşmiş olmakta. Her türlü resim formatını JSF sayfamıza ekleyebiliriz….

JSF Bileşeni – h:outputText

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanımına bakalım. JSF sayfamızda kullanıcıya yazılar göstermemiz gerekli. Bu yazılar statik ya da dinamik şekilde olabilir. İster dinamik olsun ister statik Jsf…

JSF Bileşeni – h:selectOneMenu

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanımına bakalım. Java Server Faces sayfalarımızda kullanıcılarımıza seçenekler sunmak isteyebiliriz.  Bu seçeneklerden bir tanesini seçtirmek gibi bir işlem yapmak istiyorsak kullanacağımız JSF…

JSF Bileşeni – h:selectManyListbox

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanıcılarımıza bir listeden seçim yaptırmak istersek Html ‘de ki Listbox’un aynı kullanımını taşıyan bileşenini kullanabiliriz. Bu da h:selectManyListbox’tur. Listbox’dan gelen değer Value…

JSF Bileşeni – h:selectManyCheckbox

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanımına bakalım. Kullanıcılarımıza seçim işlemi yaptırmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. Bunlardan bir taneside Checkboxtur. Checkbox Html bileşinin aynısıdır ve çok seçim arasıdan…

JSF Bileşeni – h:selectOneRadio

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanımına bakalım. Java Server Faces sayfalarımızda kullanıcılar seçenek sunmak istediğimizde bunlardan bir taneside Html’de olan RadioButton’dur. Bunun JSF’de ki karşılığı  h:selectOneRadio’dur. h:selectOneRadio Kullanımı:

JSF Bileşeni – h:inputHidden

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Java Server Faces sayfalarımızda kullanıcının görmesini istemediğimiz statik ya da dinamik değer/yazı larımız olabilir. Bu gizli değerleri sayfalar arasında ya da değişkenler…

JSF Bileşeni – h:inputTextarea

Java Server Faces Dersleri‘ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Java Server Faces Bileşenleri ni açıkladık. Kullanıcılarımıdan değerler girmesini isteriz ancak kullanıcılarımız gireceği değer büyükse mesela bir adres bunun için alanın geniş olması kullanıcı açısından hem de bizim…