Category: Veritabanı

Hibernate Dersleri 2 – Mapping

Hibernate Dersleri’ne hoşgeldiniz. İkinci dersimizde önceki Hibernate Yapılandırma Dosyası oluştururken bahsettiğimiz  Mapping Resource tanımlaması nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Java sınıflarımızla veritabanımızdaki tablo alanları ile birbirleri ile eşleşmesi için yapmamız gereken ayarlama dosyasıdır. Bu Mapping dosyamızın…

Hibernate Dersleri 1 – Yapılandırma Dosyası Oluşturmak

Hibernate’ı projemizde kullanmak için ilgili ayarlamaları yapmak gerekmektedir. Bu ayarlamayı hibernate.cfg.xml adında bir dosyada yapıyoruz. Bu ayarlama dosyamızda kullancağımız veritabanının sürücüsü, veritabanı bağlantı bilgileri, Hibernate çalıştığında hangi modda çalışacağı ve model ayarlamaları bu dosyada yapılmaktadır….

JSON ( JavaScript Object Notation ) Nedir?

JSON, yani JavaScript Object Notation’nun kısaltması olan JSON XML’in farklı bir versiyonu diyebiliriz. Kullanımı açısından oldukça kolaylık sağlamaktadır. XML’den daha hızlı bir yapısı bulunmaktadır. AJAX ile oldukça pratik bir şekilde kullanılmaktadır. XML ile Ajax biraz uğraştırıcı….

SQL INTERSECT Komutu Nedir Kullanımı

Adından da anlaşıldığı üzere bir keşisim ifadesinden kalan sonucu bize verecek. Bu Sql sorgunusu biraz inceleyelim. INTERSECT komutu bizim farklı iki sql sorgumuzdan çıkacak olan aynı sonuçları bizim önümüze getirmemize yaramaktadır. Resimli olarak anlatmak daha…

Hibernate Nedir?

İşimiz gücümüz veri için. Programlamada ki amaçların en temelinde verilerin tutulması, sağlıklı bir şekilde depolanması, bu kaydedilen verilerin tekrar güncellenmesi sorgulanması gibi işlemler yapıyoruz, yapacağızda. Hibernate bir ORM Firework’udür. Orm Nedir? bu yazımızda açıklamıştık. 2001 yılında…

Stored Procedure Nedir?

Veritabanı alanında en önemli konulardan birisidir Stored Procedure. Stored Procedure dediğimiz kavramı bu yazıda açıklayacağım. Stored Procedure’ler parametre alabilen, parametre almasına gerek kalmayan, kayıt edilebilen, tekrar sorgu edilmesine gerek kalmayan, değer döndürebilen bir yordamdır. Bu yordam işimizi…