Hibernate Dersleri – Bire Bir İlişki (One To One Annotation)

Hibernate Dersleri‘ne devam ediyoruz.

İlişkisel veritabanınlarında tablolar arasında ilişkiler kurarız. Hibernate (daha doğrusu JPA) kullanarak tablolar arasındaki ilişkileri sağlayabiliyoruz. Bu yazıda ilişkilerden Bire bir ilişkiyi inceleyeceğiz.

Bire bir ilişkide bir tablodaki bir kaydın ilişkide olan diğer tabloda bir kaydı bulunur. Bire bir ilişkiyi bir örnek yaparak açıklayalım. Bir kişi var be bu kişinin sadece bir adresi bulunmaktadır. Bu senaryoya uygun olarak ilişkimizi persist sınıf yazarak kuralım.

Üyelerin adreslerinin bulunacağı persist sınıfımızı oluşturduk. Şimdi üye sınıfımızı oluşturalım ve Üye’nin adres ilişkisini inceleyelim.

Üye sınıfımızdan bire bir ilişkiyi işaretli satırlarda buluan OneToOne anotasyonu kullanarak Üye tablosundaki bir kişinin Adres tablosunda bir kayıt bulunacağını belirtmiş olmaktayız.

Önceki Ders: Hibernate & JPA Anotasyonu Kullanımı Hibernate Dersleri Sonraki Ders: Bire Çok İlişki (One To Many)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir