Spring Restful Web Servis CRUD Uygulama Örneği

Spring
Spring Dersleri

Spring MVC kullanarak bir web servis oluşturacağız. Bu web servis bize JSON formatında bir çıktı üretecek. Bu çıktıda bizim örneğimizde oluşturacağımız Öğrenci bilgilerini görüntüleyeceğiz. Oluşturduğumuz Restful Web Servis sayesinde;

 • Tüm öğrencileri görüntüleme
 • Belirli bir Id’li öğrenciyi görüntüleme
 • Öğrenci ekleme
 • Öğrenci bilgilerini düzeltme
 • Öğrenci silme

işlemlerini Spring ile Restful Web Servis yeteneklerini kullanacağız.

Bir Maven projesi oluşturacağız. Bu Maven projesinin bağımlılıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

Projemizin klasör yapısı ise şöyle olacaktır.

 

Öğrenci sınıfımızı oluşturalım.

Servis katmanımızı oluştutralım. Bu katmanda demo verilerimizi ve metodlarımızı oluşturacağız. Bu metodlar CRUD işlemlerini yapan metodlar olacak.

Servis katmanında ne yaptığımıza bakalım. Öğrenci türünden bir HasMap oluşturuyoruz. Bu HasMap sayesinde Öğrenci bilgilerini tutacağız. Demo veri olarak ise bir kaç veri giriyoruz Öğrenci HashMap’ımıza ekliyoruz. Diğer yaptığımız işlemler ise CRUD işlemlerinin yapıldığı servis işlemleridir.

 

Şimdi sonra Controllerımızı oluşturalım. Controllerımız Restful Webservisimizin yapması gereken iş ve işlemlerinin metodlarının bulunduğu bir sınıf olacaktır.  Şimdi bu controllerımızı oluşturalım ve sonrasında kod bloklarının ne yaptığını açıklayaayım.

Controller sınıfımızı @RestController anatasyonu olarak belirtiyoruz. Kullanacağımız metodların üzerine  @RequestMapping olarak işaretliyoruz.  @RequestMapping olarak işaretlediğimiz metodun nasıl bir Restful Web Servis olduğunu belirtiyoruz. Şimdi bu anatasyonun attributelerini inceleyelim.

 • “Values” attiributesi hangi http adresinden çağıralacağını belirlemektedir. Bu örneğimizde localhost/ogrenciler adresinden restful web servisemize ulaşabileceğiz.
 • “Method” attiributesinin aldığı değerler;
  • RequestMethod.GET : Sunucudan veri almak için kullandığımız yöntemdir.
  • RequestMethod.POST : Veritabanı işlemleri için kullandığımız yöntemdir.
  • RequestMethod.PUT : Veri ekleme için kullandığımız yöntemdir.
  • RequestMethod.DELETE : Veri silme için kullandığımız yöntemdir.
 • headers = “Accept=application/json” diyerek Json formatında olduğunu belirtiyoruz.

Şimdi index.jsp  sayfamızı oluşturalım.

Spring konfigürasyonumuzu oluşturalım.

Bu xml dosyasında controller paketimizin spring tarafından taranmasını istedik. Web.xml dosyamız ise şu şekilde olacaktır.

Projemizi çalıştıralım ve sonucuna bakalım.

Tarayıcımızdan girdiğimizde bizi bir jsp dosyası karşılamakta ve merhaba dünya demekte. Biz Restful Webservis ile Öğrenci bilgilierini görmek gerekirse güncellemek ya da silmek istiyoruz. Bunun için POSTMAN’ı açalım. ( POSTMAN Nedir? derseniz burada anlatmıştım tıklayınız. )

Postmanı açtıktan sonra adres olarak http://localhost:8080/ogrenciler yazalım ve GET yöntemini bularak Send tuşuna basalım.

Dönün sonuç yukarıdaki ekran gibi olması beklenmelidir.

Eğer belirli bir ID’li öğrencinin bilgisini getirmek istersek;

Şeklinde görüntüleyebiliyoruz.

Öğrenci listesine bir veri ekleyelim.

Öğrenci silme işlemi için ise;

İşlemlerini geçekleştirebilmekteyiz.

Spring MVC ile Restful Web Servis ile iş ve işlemleri bu şekilde yapılmaktadır.


Projenin Kaynak Kodlarını Github Üzerinden Görünlüte / İndir

One Comment

 1. Çok faydalı bir proje anlatımı olmuş çok teşekkürler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burak KUTBAY 2010 - 2019
%d blogcu bunu beğendi: