Tag: Architecture

Çok Katmanlı (N-Tier Architecture) Mimariler

Yazılım Mimarilerinden biri olan Çok Katmanlı Mimari yazdığımız programların her birinin kendi başına çalıştığı ve gerekirse bir araya gelipte çalışabildiği bir sistem olarak özetleyebiliriz. Oluşturduğumuz kütüphaneler hem tek başına hem de bir araya gelerek bir…