Tag: C sharp text işlemleri

Temel Text İşlemleri Kayıt Ekleme (C Sharp)

Txt formatında verilerimizi kayıt ekleme gösterme işlemleri yapalım. Bir Telefon rehberi oluşturalım. Aşağıdaki tasarımı yapıp kodlama işlemine geçelim. Kaydet butonumuzun Click olayında txt formatında bir dosya oluşturmamız gerekiyor. File.Exists komutu ile bunu gerçekleştirmekteyiz. StreamWriter komutu…