Tag: C# TrackBar Kullanımı

TrackBar Kullanımı C Sharp C#

TrackBar kullanarak Formumuzun saydamlığını değiştirelim. TrakBar nesnesinde en çok kullanılan özelliği Value değerinin alınarak çeşitli işlem yapılması. Bizde TrackBar.Value kullanarak Label’imizin boyutlarını değiştirelim. Ama ilk önce TrackBar’ımızın Minimum ve Maxmimum değerlerini vererek o değerler arasında…