Tag: faktoriyel hesabı

Faktoriyel Hesaplama (C Sharp)

Programlama mantığını kavramak için ilk başlarda özellikle Matris, Determinant, Faktoriyel gibi matematiksel işlemlerin üzerinde çok durulur. Bu yazımızda faktoriyel hesaplamayı C# Windows Application ile yapalım. Bu programda yapmak istediğim şey, Kullanıcı tarafından girilen sayının faktoriyelini…