Tag: Kurucular

Kurucular ( Constructors ) Java

Java’da “kurucu” olarak adlandırdığımız bu işlevin amacı, programımızdaki sınıftan bir nesne türetmek amacı taşır. Sınıftan nesne türetmek demek ana bellekte sınıfımızdaki değişkenlerimize yer ayırıyoruz diyebiliriz. Bir sınıftan dilediğimiz kadar nesne yaratabiliriz. Hepsi birbirinden bağımsız olarak…