Tag: textbox

TextBox Metodlar C Sharp C#

Bu dersimizde Texbox nesnemizde en çok kullandığım ya da en çok kullanılan metodları sizle paylaşmak istedim. Replace() Metodu: Textbox’ımızdaki bir harfi başka bir harf ile değiştirmemizi sağlar.

Insert() Metodu: Textbox’taki string’imizin devamına ekleme yapabiriz….