Tag: GUI

Asal Sayı Bulma Masaüstü Uygulaması – Java

Java’da masaüstü uygulaması yapmak için farklı seçenkeler mevcut. Bunlardan ilki AWT diğeri ise Swing. Farkları sonraki yazılarımda bahsedeğim. * Önceki yazılarımda GUI’den biraz bahsetmiştim. Bir sayının asal olup olmadığını bulmak girilen sayıya kadar böldürülmesi ve…

Java GUI Sınıfları

+ Java’da  GUI denilen grafik arayüzünde JAVA 3 sınıfa ayırmış.  GUI’de JApplet, JFrame, JDialog yani kısacası Object sınıfındaki tüm kütüphaneleri kapsar. + Kısaca hatırlamak gerekirse GUI, Kullanıcı Grafik Arayüzü demekti. BARINDIRICI SINIFLAR, YARDIMCI SINIFLAR, KOMPONENT…