OCA Java SE 8

Çoklu Değişken Tanımlama – OCA Java SE 8 Dersleri 8

Çoklu Değişken Tanımlama (Declaring Multiple Variables)

Aynı satırda birden fazla değişken tanımlama yapılabilir.

String s1,s2;
String s3="yes", s4="no";

int i1, i2=0;

int num, String value; //Çalışmaz
int j3; j4; //Çalışmaz

Önceki Ders: İlkel Veri Tipleri
OCA Java SE 8 Dersleri
Sonraki Ders: Değişken Tanımlama Kuralları

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir