Spring Boot

Spring Boot Dersleri : Logging Level İşlemleri

Spring Boot Dersleri‘ne devam ediyoruz.

Projemizdeki akışı ve problemleri takip etme açısından loglama işlemleri oldukça önemli. Spring Boot ile loglama işlemi oldukça kolay. Spring Boot’ta zor olan bir işlem yok diyebilirim. (: Spring Boot Logging işelmi için default  olarak Logback kullanır ancak diğer logging kütüphaneleri ile de uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Spring Boot projelerinde Logging işlemini etkinleştirmek için yapmamız gereken application.properties ya da application.yml dosyasına:

logging.level.root=INFO
logging.level.org.springframework.web=DEBUG
logging.level.org.hibernate=ERROR
logging.level.guru.springframework.controllers=DEBUG
logging.level.org.springframework.security= DEBUG
logging.level.com.burakkutbay.blog=TRACE

ekleyerek logging işlemini başlatabilirsiniz.

Son satırda projenizin bulunduğu class paketini TRACE log düzeyinde, projenin ana dizinini ize INFO düzeyinde loglanmasını istedik.  Kullandığımız kütüphanelerin her birini  farklı log düzeylerine Bu farklı düzeylerdeki logging  seviyeleri hangi durumlarda log işleneceğinin yani loglama hassasyetini belirlemektedir. OFF log işleminin kapalı TRACE seviyesi ise her işlemin logging işlemine tabi tutulması anlamına gelir. Logging işlemi için log düzeyleri şu şekildedir.

Log Düzeyleri

 • OFF
 • FATAL
 • ERROR
 • WARN
 • INFO
 • DEBUG
 • TRACE

Konsolda Logging takibi için log düzeylerinin

Düzey Renk
FATAL Kırmızı
ERROR Kırmızı
WARN Sarı
INFO Yeşil
DEBUG Yeşil
TRACE Yeşil

Normalde logging işlemleri default olarak konsola yazılır. Ancak konsola yazılan bu log bilgilerini bir dosyaya’da yazdırmanız mümkün olmaktadır. Depolanmasını istediğiniz logging dosyamızın nerede tutulacağını da application.properties dosyasında belirleyebiliriz.

 logging.file=/log/proje.log

Diğer kullanımı ise;

 logging.path=/log/proje.log

şeklindedir.

application.properites dosyasından hariç kullandığımız Logging kütüphanesine özel bir dosyaya yazabiliriz. Aşağıdaki tabloda kullandığımız kütüphaneye göre log ayarlaması yaparak aşağıdaki isimler ile kaydedildiğinde Spring aşağıdaki adlar ile yazılmış olan konfigürasyon dosyalarını otomatik olarak tanımaktadır.

Logging System Customization
Logback logback-spring.xmllogback-spring.groovylogback.xml or logback.groovy
Log4j2 log4j2-spring.xml or log4j2.xml
JDK (Java Util Logging) logging.properties

Bunların haricinde farklı bir isim ile kaydebiliyoruz ve Spring’in bu custom dosyayı tanıması için application.properties dosyasına;

logging.config=custom-conf.xml

Konfig dosyası oluştuktan sonra konsolda görmeye başlayacağımız görüntü şuna benzeyecek.

2014-03-05 10:57:51.112 INFO 45469 --- [      main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.52
2014-03-05 10:57:51.253 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]    : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2014-03-05 10:57:51.253 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.s.web.context.ContextLoader      : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1358 ms
2014-03-05 10:57:51.698 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.s.b.c.e.ServletRegistrationBean    : Mapping servlet: 'dispatcherServlet' to [/]
2014-03-05 10:57:51.702 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.s.b.c.embedded.FilterRegistrationBean : Mapping filter: 'hiddenHttpMethodFilter' to: [/*]

Konsolda yazılan Logging dosyasına çıkacak yazıların formatını belirlemekteyiz.

logging.pattern.console=%d{yyyy-MMM-dd HH:mm:ss.SSS}{blue} %-5level [%thread] %logger{15} - %msg%n

Konsolda sadece tarih bilgisi ve saat ile dakika bilgisi gösterecek olup mavi renkte gösterecektir.

 

Önceki Ders: Spring Boot Actuator Nedir? Kullanımı Spring Boot Dersleri Sonraki Ders: Context Path Değiştirmek

 

DAHA FAZLASI:Spring Boot

İlgini Çekebilir

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir