javb
Java

Kurucular ( Constructors ) Java

Java’da “kurucu” olarak adlandırdığımız bu işlevin amacı, programımızdaki sınıftan bir nesne türetmek amacı taşır. Sınıftan ...