Category: Yazılım Mühendisliği

Faktoriyel Hesaplama (C Sharp)

Programlama mantığını kavramak için ilk başlarda özellikle Matris, Determinant, Faktoriyel gibi matematiksel işlemlerin üzerinde çok durulur. Bu yazımızda faktoriyel hesaplamayı C# Windows Application ile yapalım. Bu programda yapmak istediğim şey, Kullanıcı tarafından girilen sayının faktoriyelini…

Temel Text İşlemleri Kayıt Okuma (C Sharp)

Text Dosyamıza Kayıt Ekleme işlemimizi yaptıktan sonra (okumak için tıkla) Hepsini getir butonunun Click olayına yazacaklarımız, Text dosyamızdaki bütün verileri Listbox’umuza getirmesini sağlayacağız. StreamReader komutu dosyamızın okunmasını sağlar Ayrıca kontrol ettirerek okunup okunmadığı bilgisini görebiliriz….

Temel Text İşlemleri Kayıt Ekleme (C Sharp)

Txt formatında verilerimizi kayıt ekleme gösterme işlemleri yapalım. Bir Telefon rehberi oluşturalım. Aşağıdaki tasarımı yapıp kodlama işlemine geçelim. Kaydet butonumuzun Click olayında txt formatında bir dosya oluşturmamız gerekiyor. File.Exists komutu ile bunu gerçekleştirmekteyiz. StreamWriter komutu…

Girilen Sayıyı Yazı ile Yazma (C Sharp)

* 3 basamaklı girilen sayıyı Yazı ile yazan C Sharp Console uygulaması.    

 

Anahtar Kelimeler ReadOnly (C Sharp)

Oluşturduğumuz sınıf içerisindeki bir değişkenimizin hiçbir zaman değerinin değişmemesi ama aynı zamanda kullanıcı tarafından işlemlere tabi tutulmasını istiyorsak ReadOnly Anahtar kelimesini kullanmamız gerekiyor. * Bir classta oluşturup ana programımızdan çağıralım.  

Şeklindedir.  Bu tanımlamayı…

Veritabanı İşlemleri (SQL) Kayıt Ekleme

Veritabanımızı bir önceki yazımızda oluşturduğumuz programa bağlamıştık. * Şimdi bağlandığımız veritabnımıza kayıt ekleme işlemini göreceğiz. Bu kodlar sabittir. Kullanırken kendi verilerinizle değiştirmeyi unutmayınız. * C#, bilinen Sql komutlarıyla işlem gerçekleştirebiliyoruz.    

Bu bilgileri…

Veritabanı İşlemleri (SQL) Bağlanma

Veritabanı işlemlerinde yapacağımız ilk iş haliyle bağlanmak olur. Bu bağlantıyı sağlamak için yapacağımız çeşitli yolları bunları zamanla yazacağım. Şimdi yazacağımız kod sabittir sadece veritabanı isimleri ve yolları farklı olabilir. Bu kodları kullanırken buna dikkat etmenizi…

String Split Metodu

Slipt metodu String tipindeki bir değişkeni istediğimiz karaktere göre ayırıp. Eleman olarak dizilere aktarıp istediğimiz şekilde kullanmamıza yarayan bir metod. .Slip(“a”) dersek a karakteri anından itibaren ayrı bir dizi elamanı olarak atar.

Mühendisleri Gıcık Eden Sorular!

1 – Hmm yazılım mühendisliği nasıl oluyor o? – Bilgisayar yazılımı üzerine. – Yazı mı yazyorsun yani bilgisayarda? – Evet yazı yazıyorum bilgisayarda. (la havle) 2 – Ne mühendisisin? – Bilgisayar – Yav bizim oğlana…

Combobox – AutoCompleteMode – SourceMode (C Sharp)

Combobox nesnemizdeki Items’lerimiz çok fazla olabilir.  Ve kullanıcıya Combobox’tan seçim yapmasını isterken sıkıntıyla karşılaşabilirler. Bunu engellemek için Combobox’ın özelliklerinden olan AutoCompleteMode ve SourceMode özelliklerini kullanarak bir örnek yapalım. Örneğimizde Kullanıcıya illerden bir seçim yapmasını istiyoruz….