Hibernate Dersleri – Mapping Types

Hibernate Dersleri‘ne devam ediyoruz.

Java yazılımımızda kullandığımız değişkenlerin Hibernate aracılığı ile veritabanına alan olarak eklenmesi sırasında değişken tiplerinin Hibernate tarafından eşlenmesi işlemini inceleyeceğiz.

Sql tipleri ile Java değişken tipi arasında yaptığı eşleştirme görevi (Mapping Types) gören Hibernate’in tiplerin eşleşmelerine karşılık verdiği Java tipleri aşağıdaki gibidir.

Eşleşme Tipi Java Tipi Sql Tipi
integer java.lang.Integer INTEGER
long java.lang.Long BIGINT
float java.lang.Float FLOAT
double java.lang.Double DOUBLE
big_decimal java.math.BigDecimal NUMERIC
character java.lang.String CHAR(1)
string java.lang.String VARCHAR
boolean java.lang.Boolean BIT
date java.util.Date or java.sql.Date DATE
time java.util.Date or java.sql.Time TIME
timestamp java.util.Date or java.sql.Timestamp TIMESTAMP
calendar java.util.Calendar TIMESTAMP

 

Önceki Ders: Dialect Listesi Hibernate Dersleri Sonraki Ders: Session İşlemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir