Java SE

Java 8 Optional Class Nedir? Kullanım Örneği

Java 8 ile gelen yeniliklere bakmaya devam ediyorum. Bu yazıda Optional Class kavramından bahsederek örneklendirmeye çalışacağım.

Optional Class kullanımı oldukça kolay ve kullanışlı bir yöntemdir. Yazılımda oluşan NullPointerException hatalarını en aza indirmeyi sağlamayı amaçlayan bir yapıdır. Class’larımızın null olmasının kontrolünü kolaylaştıran Optional Class null olamaz mı? Elbette olabilir ancak Optional Class null değer alırsa o classın yönetimi de kolaylaşmaktadır.

Optional Clas sayesinde;

 • Null kontrolü yapılmasına gerek kalmaz.
 • Kolay kod yazımı.
 • Kod okunabilirliğinin kolaylaşması.

Optional Kullanımı


Optinal Class’ı kullanarak bir nesne yaratmanın 3 farklı çeşidi bulunmakta. Bu çeşitlilik Optional nesnemizin null olup olmayacağını tanımlarken belirlememizi sağlamakta.

ParametreAçıklama
emptyboş bir nesne oluşturur.
ofnull değer kesinlikle alamaz
ofNullable null değer alabilir

Optional Özelliği Olan Bir Nesne Oluşturmak


Boş bir nesne oluşturma işlemi;

Optional<Kullanici> kullanici= Optional.empty();

Null değer almasını kesinlikle istemeyeceğimiz nesne oluşturmak;

Optional<Kullanici> kullanici = Optional.of(kullanici);

Null değer alabilecek olan Optional nesnesi;

Optional<Kullanici> kullanici= Optional.ofNullable(kullanici);

olarak yapılmaktadır.


Optional Nesnenin Değerlerini Alabilmek


Optional bir nesnenin değerlerine ulaşmak için .get() yazarak ve ardından tekrar nokta koyarak ilgili değişkenine erişebilmeniz mümkün olmaktadır.

String ad=kullanici.get().ad;
String soyad=kullanici.get().soyad;

!Önemli not. get() özelliği Optional nesnemizin null olmadığı zamanlarda çalışır. Diğer hallerde hata fırlatır.


Optional Nesne’yi Kontrol Edebilmek 


Oluşturuğumuz nesnelerin içersinde hangi değerler olup olmadığını hala bilemeyebiliriz. Özellike null değer alabilen ofNullable özelliği almuş olan nesne için null kontrolü yapmak zorunlu olabilir. Optional nesne kullanıyorsak bu türe sahip nesnelerin kontrolünü sağlamak için özel parametreler kullanarak yapabilmekteyiz. Bu parametreler;

ParametreAçıklama
isPresent() null kontorülüdür. Boş ise false, Dolu ise true değerini döndürür.
orElse()kullanici.get().ad().orElse(“burak”) şeklinde bir şart ile true ya da false değer döndürerek gerekli nesneyi seçebilirsiniz
orElseGet()Nesne içerisinde eğer bir değer null ise varsaydığımız değeri göndeerebiliyoruz.
ifPresent()Eğer null değilse istediğimiz işlemleri ise bu parametre ile yapmaktayız.

Örnek:

public static void main(String[] args) {

    Optional<String> kullanici= Optional.of("Burak");
    Optional<String> kullanici2= Optional.empty();

    if (kullanici.isPresent()) {
      System.out.println("Değer bulunmakta");
    } else {
      System.out.println("Değer bulunamıyor.");
    }

    kullanici.ifPresent(g -> System.out.println("Kullanıcı Adı Var."));

  
    kullanici2.ifPresent(g -> System.out.println("Kullanıcı Adı Var."));

  }

Çıktı:

Değer bulunmakta.
Kullanıcı Adı Var.

Yukarıdaki tablodaki özellikleri kullanarak değerleri yönetebilmekteyiz.


Filtre Kullanımı


Optional nesnemizde de Java 8’de gelen filtreleme işlemi yapılabilmektedir.

Optional<Kullanici> kullanici= Optional.ofNullable(null);

 kullanici
  .filter(k -> k.yas() > 25)
  .ifPresent(System.out::println);

 

DAHA FAZLASI:Java SE

İlgini Çekebilir

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir