Tag: metod

Java: Thread Metodları

Önceki dersimizde Multithreading‘i gördük. Şimdi ise Thread sınıfında ki kullanılan metodları göreceğiz. run() : Ana programda yürütülen işlemden farklı olarak farklı bir komut parçası çağırır ve çalıştırır. interrup() : Durdurulan komut parçasının yeniden çalışmasına izin…

TextBox Metodlar C Sharp C#

Bu dersimizde Texbox nesnemizde en çok kullandığım ya da en çok kullanılan metodları sizle paylaşmak istedim. Replace() Metodu: Textbox’ımızdaki bir harfi başka bir harf ile değiştirmemizi sağlar.

Insert() Metodu: Textbox’taki string’imizin devamına ekleme yapabiriz….